SENASTE NYTT!

         
Vi är ett litet företag på 2 man som jobbat inom läkemedel sedan starten 1999 och med samarbets partners som 
jobbat inom området länge.                                                                                                                    
Vi är vana med att fokus sätts på produktion och att service får ske på tider då maskinerna står still vilket brukar betyda helger, kvällar och andra obekväma tider.

Vi utför service, reparationer och förebyggande underhåll på allt som brukar ingå i en produktionsanläggning som t.ex fyllningsmaskiner, packeteringsmaskiner, omrörare, pumpar osv.                                          

Vi är också behjälpliga vid ombyggnader och nyinstallationer av maskiner och utrustning.                                              

Vi arbetar med förbättrings arbeten för att öka produktion/tillförlitlighet och minska stopp tider på produktions utrustning.                                                      

Vi utför jobb som inkluderar svetsning (ej svetslicens), svarvning och fräsning.                                                      

Vi har licens för hetarbeten samt utbildning för arbete i slutna utrymmen.

Vi har erfarenhet av arbeten i ren-klassade och Ex-klassade områden som t.ex. läkemedelstillverkning och kemisk tillverkning.                     

Vi har genomgått flera GMP och Mix-up kurser.                  

Några av våra nuvarande kunder är: Fresenius-Kabi, Recipharm, Crane och GE Healthcare .

Genom våra samarbetspartners kan vi även göra jobb som består av t.ex.: Planering och utförande av större ombyggnationer som inkluderar: licenssvetsning på mediarör, El och styr, m.m. samt anskaffning av material och reservdelar t,ex packningar, pumpar, ventiler o,s,v). 

Vi kan även hjälpa med tillverkning av delar som kräver CNC maskiner.

Michael Heymann
Peter Wilhelm